Metafor nedir, kullanım alanları nelerdir sorularına basit ve anlaşılır cevaplar verdik.

Metafor simgesel bir anlam ve söz sanıtı olarak tanımlanır. Kelime kökeni ise Antik Yunan’a dayanmaktadır. Bununla beraber “meta:öte”, “pherin:taşımak” sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelen “metaphora” kelimesi, bir şeyin gerçek anlamı dışında kullanılması, eğiştirme ve başkalaştırma anlamlarına da gelir.

 

Metafor Ne Demek TDK Karşılığı Nedir?

Metafor kelimesinin TDK tarafından tanımlanması “mecaz” şeklindedir. Yine TDK’ya göre metafor kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.

 

Metafor Nedir Nasıl Kullanılır?

Kelimenin kökeninin antik çağlara dayandığından bahsetmiştik. Dolayısıyla günümüzde de etkin şekilde kullanımı devam eden metafor kelimesi, bir kelimeye gerçek anlamı dışında anlamlar yükleyerek üstü kapalı benzetmeler yapmayı ifade eder.

 

Metafor Yöntem Anlamında mı Kullanılır?

 

Metafor kelimesi yöntem anlamında kullanılmaz. Metafor, bir şeyi başka bir şeye benzetmek veya mecaz yoluyla ifade etmek anlamını taşır. Dolayısıyla metafor yöntem demek mi gibi arama yapanlar için net bir cevap vermiş olduk.

 

Yaratıcı Metafor Örnekleri için 3 Örnek!

Aradığınız yaratıcı metafor örneklerini sizler için derledik. Metafor örnekleri ile kelimenin manasını daha net anlayacaksınız. İşte metafor örnekleri;

 

  1. “Hayat bir yoldur.” – Bu metafor, hayatı bir yolculuğa, seyahate benzeterek, insanların bu yolda çeşitli deneyimler elde edebildiğini ifade etmiştir.
  2. “Aşk, bir çiçeğin açması gibidir” – Aşkı, yavaş yavaş gelişen ve güzellik dolu bir süreç olarak betimlemiş.
  3. “Kahve, benim güneşimdir.” – Kahvenin hayatında ne kadar önemli bir yerde olduğunu, onun gününe ışık ve enerji veren bir şey olduğundan bahsedilmiş.

 

 

 

Eğitimde Metafor Örnekleri

 

Eğitimde metafor örnekleri ile soyut kavramları daha anlaşılır biçimde sunabilirsiniz. Eğitimde kullnabileceğiniz metafor örnekleri ise;

 

  • “Öğrencilerimiz, bir bahçıvanın yetiştirdiği bitkilere benzer.” – Bu metafor örneğinde anlatılmak istenen şey, öğrencileri yetiştirirken onların potansiyelinin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesini ifade eder.
  • “Öğretmen bir pusula gibidir, nerede kaybolursanız kaybolun doğru yönü gösterir.”-  Bu metafor ile öğretmenlerin öğrenciler için bir rehber olduğu vurgulanmıştır.

 

Bu örnekler ile eğitimde metafor örneklerini sizler için yaratıcı şekilde oluşturarak verdik.

 

Psikolojide Metafor Nedir?

 

Psikolojide metaforun kullanım alanları, soyut kavramların daha anlaşılır hale gelmesi için kullanılmaktadır. Bununla birlikte psikologlar tarafından sıklıkla tercih edilen metafor kullanımı ile insanların düşüncelerini daha rahat biçimde ifade etmelerine olanak tanırlar.

 

Bu anlamda psikolojide metafor kullanımına dair bir örnek şu şekilde olabilir;

 

“Zihin bir bilgisayar gibidir.” – Bu metafor ile zihnin düşünceleri işlediği ve bilgiyi sakladığı vurgulanmıştır.